Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizováním video a foto dokumentace

Na základě zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů, odesláním přihlášky spolu s údaji v ní uvedenými souhlasíte se zpracováním těchto vámi poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze firmy Dana Jüthnerová. Veškeré osobní údaje slouží jen pro mé potřeby. V žádném případě je neposkytuji třetím stranám. Budeme taky fotit a točit. Fotky vám po skončení tábora posdílím, včetně odkazu na videiko, které dodatečně vytvořím. Tato dokumentace může být zveřejněna na mém webu a na facebooku. Odeslání vyplněné přihlášky je potvrzení, že se rodič (zákonný zástupce) seznámil s podmínkami účasti dítěte (dětí) na příměstském táboře a že je akceptuje.