Tanec jako cesta léčení

                                     Tanec jako cesta léčení

 

Nastal začátek nového školního roku a já mám, díky tomu, impuls podělit se s vámi o dění v rámci našich „tanečků“ (tak důvěrně nazývám toto moje děťátko, jimž jsou intuitivní tance, které vedu).

 

Toto naše společné tvoření probíhá od 15.5. 2017, kdy jsme si společně s ostatními ženami prožily ukázkovou hoďku a půl. A jsem potěšena, že hned první odezvy byly příznivé.

 

Od té doby, do konce července v našem působišti v tělocvičně ZŠ Truhlářská ve Staré Roli a přes prázdniny v Domě dětí a mládeže v Rybářích, poznáváme samy sebe, zkoumáme samy sebe - své talenty a možnosti, svoji vnitřní sílu a dokonalost…

 

Je možné se zde inspirovat jak všemi možnými způsoby uvolnit napětí, probudit v sobě lásku a radost, jak rozzářit sama sebe i vše kolem.

 

Pomocí tance prokládaného různými podpůrnými technikami přicházíme jak na to, abychom si dovolili být k sobě upřímné – vnímat své nitro i tělo a uvědomění, která k nám touto cestou přicházejí. A poznatky, které tímto způsobem získáme máme možnost použít na rozproudění svého bytí, aby bylo smysluplné a takové po jakém opravdu toužíme.

 

 

 

Pro konkrétní představu zde je pár témat, kterými jsme již prošly:

 

- ukotvení se ve svém středu a utišení mysli (sestoupení z mysli do svého těla)

- propojení se se svým srdcem (s láskou v něm) – podpora ukotvení lásky sama k sobě a ke

svému tělu

- probuzení a procítění radosti v sobě

- vnímání své smyslné ženskosti (vnímání sama sebe i všeho kolem všemi smysly, neboli celistvě)

- vědomá chůze

- odpojení se od identity, kterou jsme převzaly od ostatních a dovolení si najít tu opravdovou samu sebe (být sama sebou) – otevřít se plně beze strachu životu

- uvědomění si, v jakých energiích se více pohybujeme (v mužských – vedoucích, nebo ženských plynoucích a následujících..), jestli raději vedeme nebo jestli jsme raději vedeny

- uvědomění si svého nekonečného zdroje životní energie v sobě a propojení se sním…

 

     Mě nesmírně bavilo téma propojení se s vnitřním dítětem, kterým jsme nejdříve prošly v kruhu dospělých žen a následně jsme ho pak prožily i s dětmi (malými slečnami), kdy jsme to pojaly jako „Pohádkové tanečky“, kde jsme si, kromě věnování se hlavnímu tématu dítěte v sobě, zařádily na písničky z pohádek, usmívaly se jako sluníčko, hrály na babu a nakonec i hledaly poklad..

 

 

    Bytím s dětmi, jako vždy, když s nimi spolupracuji, jsem se opět mnoho naučila a má uvědomění mám záměr promítnout i do dalších pokračování tanců pro dospělé.

------------------------

     Poslední tanečky, které proběhly 29.8. v DDM v Rybářích jsme pojaly jako vyjádření úcty a poděkování prostoru tančírny, který nás přes prázdniny přechodně láskyplně přijal, když v ZŠ Truhlářská byl provoz tělocvičny pozastaven a vyjádření úcty a poděkování i dalšímu prostoru, kterým je naše tělo.

     Přinesly jsme si dobroty na společný stůl, popovídaly a pak absolvovaly rituál vděčnosti se šamanským bubnem.. a po té prostřednictvím tance dále uctily své tělo a projevily mu vděčnost..

     Za mě to byl hluboký a velmi intenzivní zážitek..

 

 

Přicházejí nová, vždy aktuální témata k dané době, ale určitě se budeme k některým z těch předešlých vracet, protože stojí za to se jim věnovat průběžně a opakovaně. Takže se vše bude různě prolínat a kombinovat…

--------------------------

Ať už v rámci tanečků prožíváme jakékoli téma, platí to, že jsme SVOBODNÉ BYTOSTI, takže vše, k čemu ostatní dámy zvu, je opravdu jen inspirace a pozvání s tím, že každá vnímá, co s ní ladí a co ne… A pokud nastane chvíle, kdy se komukoli zrovna toho či onoho účastnit nechce, má možnost se posadit a jen si relaxovat, poslouchat hudbu…

Stejně tak každá víme, jaké má naše tělo možnosti a známe svá případná omezení, a ta je smysluplné si hlídat a respektovat..

     My, které spolu taneční hodiny sdílíme od začátku, tak víme, že nikdo nemá potřebu nikoho pozorovat ani jakkoli posuzovat, neboť není důležité jak tanec v provedení každé z nás vypadá, ale to, že si jeho prostřednictvím dovolujeme autenticky vyjádřit samy sebe.. Jsme také zvyklé vyjadřovat, bez obav, své emoce, které se v průběhu tanců uvolňují. Všechny jsme připravené na možnost (a nikdo se už neleká :-)), že na kohokoli z nás může přijít potřeba si zakřičet, propustit smutek a vyplakat se….  Je vám to ale úleva přestat se brát tak vážně a dovolit si to, to vám tedy povím… :-)

 

Takže, pokud ještě váháte, jestli si tyto naše tanečky vyzkoušet:

 

„Pojďte roztančit svůj život! Opravdu se není čeho bát!“

 

Jste srdečně vítány!

 

Přeji všem radostné a hravé dny!

 

S láskou DJ