Povídání o METAMORFNÍ TECHNICE - 10.10. 2017 - PODĚKOVÁNÍ

Povídání o METAMORFNÍ TECHNICE - 10.10. 2017 - PODĚKOVÁNÍ

 

V úterý, 10.10. 2017 proběhlo v prostorech knihovny na Lidické avizované povídání o Metamorfní technice.

Protože se touto metodou zabývám už delší dobu a z praxe vím jak je skvělá svojí něžností, jejímž prostřednictvím je klientovi předáván prožitek péče a pozornosti (který v dnešní době mnohým lidem schází)

a přitom má tak hluboký pozitivní dopad (odlehčení od hluboce zakořeněných vzorců a přesvědčení, které mnohdy člověku zásadně ztěžují život a zdravotní stav), rozhodla jsem se podílet na tom, aby byla o její existenci a působení informována co nejširší veřejnost.

Proto jsem nadšená, že se na mém prvním, víše zmíněném, povídání o MT sešli úžasní lidé, kromě dětí, všech věkových skupin.

Mně osobně se toto setkání moc líbilo a skvěle jsem si ho užila. 

Z hloubi srdce děkuji všem za účast, důvěru a zájem a těším se na další besedování o MT, které proběhne 

 

7.12. 2017 v Městské knihovně na I.P. Pavlova v K. Varech

mestskaknihovnakv.cz/cs/akce/metamorfni-technika

 

Těším se na setkání se všemi, kteří se o této metodě chtějí dozvědět více.

S láskou DJ