Povídání o Metamorfní technice v Městské knihovně v Sokolově proběhlo 15.1.2019

Povídání o Metamorfní technice v Městské knihovně v Sokolově proběhlo 15.1.2019

 

Před pár dny jsem měla v Sokolově přednášku o METAMORFNÍ TECHNICE..

 

     Řekli jsem si, co je MT, kdy a jak vznikla, pro koho je vhodná.. Ukázali jsme si, jak a kam se MT aplikuje. posluchači si poslechli můj příběh a praktické zkušenosti s aplikacemi MT u různých klientů a nakonec přišly na řadu otázky a odpovědi..

 

     Mám impuls z celého srdce poděkovat za překrásně a láskyplně plynoucí spolupráci se zaměstnanci Městské knihovny v Sokolově (paní ředitelce i všem ostatním vstřícným dušičkám, se kterými jsem tam do teď přišla do kontaktu i potom, v neděli na ukázkové hodině Intuitivního tance). Jsem nesmírně vděčná za to, že mi přišli do života a věřím, že naši spolupráci budeme rozvíjet i nadále..

 

     Stejně tak potřebuji poděkovat všem, kteří se tohoto našeho společného bytí zúčastnili a byli mi (a někteří stále jsou) inspirací pro mé další působení a tvoření všemi možnými způsoby. 

 

     Těší mě, že zájem o tuto techniku mají lidičky širokého věkového rozmezí, což pro mě znamená potvrzení toho, že více a více lidí začíná hlouběji vnímat sama sebe a mají potřebu dát sami sobě a svému tělu více vědomé pozornosti a pustit to, co je do teď zatěžovala a brzdilo na jejich cestě životem..  

Že se nespokojíte s tím jak to teď je.., s oblíbenou hláškou, kterou jsem dřív hodně slýchala:

 

 „Tak co bych chtěl/a .. Se podívej kolik mi je let.. Už nemám nárok si nějak vyskakovat.. JÁ UŽ TO HOLT DO KONCE NĚJAK DOKLEPU..“ 

 

     Jsem nadšená, že neházíte „flintu do žita“.. Že posloucháte svoji intuici a nenecháte se odradit strachem a pesimistickým přístupem svého okolí.. Protože tím postupně děláte kroky ke změně a odlehčení nejen sebe samých, svého těla, ale měníte postoje a reakce své a ostatních,  a tím pádem i celý svůj život..

 

Věřte mi.. Ze své praxe vím, že:

 

"My všichni, bez ohledu na věk a v jaké situaci se právě nacházíme,

se můžeme rozhodnout změnit a uzdravit sami sebe i celý svůj život.."

 

25.1.2019